> blog > pauselijke-galbak-pius-xii

29 Dec 2004

Pauselijke galbak Pius XII
Auteur: Sion
Volledige titel: Pauselijke galbak Pius XII
Uitgever: klup
Samenvatting: Paus Pius XII (Maria Giuseppe Giovanni Eugenio Pacelli) wilde Joodse kinderen die de Tweede Wereldoorlog in katholieke gezinnen hadden overleefd, niet overdragen aan de Joodse gemeenschap.
Bericht: Paus Pius XII (Maria Giuseppe Giovanni Eugenio Pacelli) wilde Joodse kinderen die de Tweede Wereldoorlog in katholieke gezinnen hadden overleefd, niet overdragen aan de Joodse gemeenschap. In enkele gevallen zelfs niet aan hun eigen ouders.

Om de kinderen te behouden voor de katholieke kerk moesten Joodse autoriteiten zoveel mogelijk worden tegengewerkt, luidden de orders van de paus, die uiterst omstreden is vanwege zijn houding in de Tweede Wereldoorlog.

Zijn pontificaat viel in de moeilijke oorlogsjaren van de Tweede Wereldoorlog. Hem zijn na de oorlog veel verwijten gemaakt dat hij niet voldoende zou zijn opgekomen voor de Joden die in die tijd naar de gaskamers gesleept werden door het bewind van Hitler en zijn bondgenoot Mussolini.

Het Amerikaanse tijdschrift "Inside the Vatican" zou echter informatie over paus Pius XII in handen hebben, die onthult dat deze "oorlogspaus" zich wel degelijk bemoeide met het lot van joden in Italië onder Mussolini.

Het zou gaan om twee brieven van Pius XII die hij in 1940 stuurde aan de bisschop Giuseppe Palatucci van Campagna. In een concentratiekamp in Zuid-Italië werden door de nazi’s joden gevangen gehouden. Bisschop Palatucci trok zich samen met zijn neef Giovanni, politiecommissaris van Fiume, het lot van deze mensen aan. De paus zou zijn bisschop tweemaal een aanzienlijke som overhandigd hebben voor het welzijn van deze gevangenen.

Zeker is waar dat Pius een bijzonder conservatief bewind voerde dat katholieken vaak als onmondige mensen behandelde. Bij zijn dood was er dan ook een roep naar modernisering in de kerk die onder zijn opvolger Johannes XXIII gestalte zou krijgen in het Tweede Vaticaans Concilie.

De felle discussies rondom Pius XII worden gevoed door het feit, dat uit de correspondentie van de naoorlogse pauselijke nuntius in Frankrijk, Angelo Roncalli, die dezer dagen in boekvorm verschijnt, blijkt, dat de paus een aantal schandelijke voorschriften uitgevaardigd had. Een document betreffende deze voorschriften is in dit boek gepubliceerd en verscheen in de krant "Corriere della Sera".

Roncalli, de latere paus Johannes XXIII, werd in 1945 aangesteld in Parijs, nadat zijn voorganger het veld had moeten ruimen wegens steun aan de Duitse bezetter. Roncalli, die als eerste paus het antisemitisme in de katholieke ideologie zou veroordelen, was tijdens de oorlog nuntius geweest in Istanbul, waar hij veel Joodse vluchtelingen had geholpen te ontkomen naar Palestina.

Bron: http://www.ofm.org/3/
"Pius XII en Angelo Roncalli"

Later zegde hij Joodse organisaties zijn steun toe bij het opsporen en overdragen van Joodse kinderen die de bezetting hadden overleefd. Dat was niet naar de zin van Pius XII, die Roncalli tot de orde riep met een reeks ijzingwekkende instructies "betreffende Joodse kinderen die tijdens de Duitse bezetting zijn toevertrouwd aan katholieke families en instellingen en die nu worden opgeëist door Joodse instellingen".

Bron: http://www.ofm.org/3/
"Johannes XXIII (Angelo Roncalli) 25-11-1881 / 3-6-1963"

Het op 20 oktober 1946 gedateerde document, dat op 28 december 2004 door de Corriere della Sera werd afgedrukt, begint met de opdracht dat Joodse autoriteiten nooit schriftelijk antwoord mogen krijgen. Tijdens de oorlog gedoopte kinderen mogen "niet worden toevertrouwd aan instellingen die hun geen christelijke opvoeding kunnen garanderen" en "Joodse kinderen die geen ouders meer hebben" mogen niet worden afgestaan aan derden. Gedoopte kinderen mochten zelfs niet meer met hun ouders, die de Shoah hadden overleefd, verenigd worden.

De voorschriften werpen een nieuwe smet op het blazoen van Pius XII. Niettemin staat hij al jaren op de nominatie "heilig" te worden verklaard. Het optreden van deze misselijkmakende paus doet sterk denken aan zijn naamgenoot paus Pius IX, die rond 1850 de verontwaardiging van heel beschaafd Europa over zich afriep door Joodse jongetjes te ontvoeren en op te sluiten in het seminarie, maar die desondanks zalig verklaard werd.

Het document

«I piccoli giudei, se battezzati, devono ricevere un’educazione cristiana»
Pubblichiamo la traduzione dall’originale francese del documento, datato 20 ottobre 1946, che fu trasmesso dal Sant’Uffizio al nunzio apostolico Angelo Roncalli. L'originale si trova presso gli Archivi della Chiesa di Francia.

A proposito dei bambini giudei che, durante l’occupazione tedesca, sono stati affidati alle istituzioni e alle famiglie cattoliche e che ora sono reclamati dalle istituzioni giudaiche perché siano loro restituiti, la Congregazione del Sant’Uffizio ha preso una decisione che si può riassumere così:

1) Evitare, nella misura del possibile di rispondere per iscritto alle autorità giudaiche, ma farlo oralmente
2) Ogni volta che sarà necessario rispondere, bisognerà dire che la Chiesa deve fare le sue indagini per studiare ogni caso particolare
3) I bambini che sono stati battezzati non potranno essere affidati a istituzioni che non ne sappiano assicurare l’educazione cristiana
4) I bambini che non hanno più i genitori e dei quali la Chiesa s’è fatta carico, non è conveniente che siano abbandonati dalla Chiesa stessa o affidati a persone che non hanno alcun diritto su di loro, a meno che non siano in grado di disporre di sé. Ciò evidentemente per i bambini che non fossero stati battezzati
5) Se i bambini sono stati affidati (alla Chiesa) dai loro genitori e se i genitori ora li reclamano, potranno essere restituiti, ammesso che i bambini stessi non abbiano ricevuto il battesimo.
Si noti che questa decisione della Congregazione del Sant’Uffizio è stata approvata dal Santo Padre.

Bronnen:
Algemeen Dagblad
www.wikipedia.nl
Corriere della Sella
Katholiek Nederland
www.theage.com.au

Deze vermelding wordt onderhouden door: Sion

.

Laatste reacties betreffende ANDERE artikelen
29 Sep
Bank of Scotland verruimt Easy HypotheekhypothekenVersutia
Ben het eens met de reactie hierboven. http://www.hypotheekbasis.info geeft ook de nodige informatie over hypotheken (hypotheek informatie Novice)
4 Aug
Gedeporteerd, verdwenen en vergeten!klup

Het is goed en slecht nieuws. Mijn Moeder, Louise Christiene (Loes) de Betue turnde bij Kracht en Vlugheid, die veel Joodse leden had en was in 1924, '28 en '31 'Dames Kampioene alle Toestellen', Noord Holland turnen, in 1924 was het F. Goudsmit. Als ik de knipsels over de sport van mijn Moeder doorkijk en lees over de mede turnsters als de Dames C.D.Praag- Sigaar, S.Mouwes, Polak- Dreese of L.Wolff, "allen van K. & V." en je het realieseerd welk lot deze mensen heeft getroffen wordt het mij zwaar te moede. (Simon Fuks Novice)
17 Jul
Bank of Scotland verruimt Easy HypotheekhypothekenVersutia
Heel bijzonder om te zien dat hypotheken zo'n omvang hebben dat ze het Bruto Nationaal Product overstijgen? Moet je nagaan, Nederland is toch echt een spaarzaam volkje. Ik vind de website http://www.hypotheeklagerente.nl/ toch ook wel leuke tips geven over hypotheken in het algemeen. Zeker een bezoekje waard! (Goedkoopst Novice)
16 Jun
Een moslim christen debatklup

Wordt het georganiseerd vanuit een christelijke organisatie of moslima organisatie? En wat is de kerkelijke achtergrond van de christenen? Groetjes! (Gebedsbroeders Novice)